top of page
New Wave Band - “Нова Хвиля”
Showcase
New Wave Band_2.jpg

The group "New Wave" was created in 2006 in the city of New Westminster (Great Vancouver). The founder of the band is a new emigrant from Ukraine Oleksandr Kovalevskyy.  Initially, the members of the band were Oleksandr Kovalevskyy (solo-rhythm guitar, vocals) and Andriy Volikhovsky (keyboards, vocals).  A few months later, the young singer Orest Kovalevskyy, who was only 9 years old at the time, joined the group.

In 2008 a young talented guitarist Nazar Kovalevskyy (solo-rhythm guitar) jumped on the board.  The "New Wave" Band became popular very quickly among the Ukrainian community of Great Vancouver.  And after some time, the band got popularity among Ukrainians in the state of Washington (USA), where "New Wave" often went to perform concerts. In particular, in the cities of Seattle and Portland.

The members of the band consider their main task to be the popularization of Ukrainian song art among English-speaking Canadians and the Ukrainian diaspora in Canada.  The band's repertoire includes hundreds of Ukrainian and English-language songs. The musicians work in different musical styles and perform a wide variety of music: this includes classic rock, pop music, folk songs in a modern arrangement, and the latest modern Ukrainian and English-language hits.

Over time, the group became a kind of creative laboratory, which was open to everyone who loved Ukrainian song art. As a result, many talented musicians collaborated with the band at different times, such as: Mykhaylo Gaydeychuk, Hanna Zubchenko, Illya Lebedyntsev, Eugene Goltsov, Honored Artist of Ukraine, former soloist of the "Vatra" Band Ihor Bohdan.

During the band's existence, the musicians of "New Wave" played hundreds of concerts, parties, dance evenings and weddings.  In 2010, the "New Wave" Band took part in the Olympic concert, which was held in the Ukrainian Village for athletes and members of the Ukrainian delegation.  In 2014, the group "New Wave" represented the Ukrainian community of Vancouver at the 17th annual European Festival in the city of Burnaby (Great Vancouver). The group participated three times in the Fusion International Festival, which is held annually in the city of Surrey (Great Vancouver).

The "New Wave" Band is also engaged in charitable activities. The musicians played many charity concerts, all the collected funds from which were transferred to help Ukraine, which has been fighting a heroic struggle against Russian aggression for 9 years.  In 2017, Ivanka Slupska, a talented professional singer from Ukraine, joined the group. A new stage has begun in the band's musical life.

At present, the group's creativity is at the stage of elevation. "New Wave" Band successfully conducts concert activities, records new songs and video clips.  Over the 17 years of its existence, the "New Wave" Band has gone through an interesting, fruitful and rich creative path.  New songs, concerts, creative achievements and successes are ahead.

Історія гурту “Нова Хвиля”

 

Гурт “Нова Хвиля” був створений у 2006 році у місті Нью-Вестмінстер (Грейт Ванкувер). Засновником гурту є новий емігрант з України Олександр Ковалевський.   Спочатку учасниками гурту були Олександр Ковалевський (соло-ритм гітара, вокал) та Андрій Воліховський (клавішні, вокал).  За кілька місяців до гурту приєднався юний співак Орест Ковалевський, якому на той час було лише 9 років.  

У 2008 році гурт поповнився ще одним учасником. Ним став молодий талановитий гітарист Назар Ковалевський (соло-ритм гітара).   Дуже швидко гурт “Нова Хвиля” став популярним серед української громади Грейт Ванкуверу.  А ще за якийсь час гурт став відомим також і серед українців штату Вашінгтон (США), куди “Нова Хвиля” часто їздила з концертами. Зокрема, у міста Сіетл та Портленд.

Основним своїм завданням учасники гурту вбачають у популяризації українського пісенного мистецтва серед англомовних канадійців та української діаспори Канади.   У репертуарі гурту сотні україномовних та англомовних пісень. Музиканти працюють у різних музичних стилях і виконують найрізноманітнішу музику: це і класичний рок, поп-музика, народні пісні у сучасній обробці та найновіші сучасні україномовні та англомовні хіти.   З часом гурт став своєрідною творчою лабораторією, яка була відкрита для усіх, хто любив українське пісенне мистецтво. Як наслідок, у різні часи з гуртом співпрацювало багато талановитих музикантів, таких як: Михайло Гайдейчук, Ганна Зубченко, Ілля Лебединцев, Євген Гольцов, Заслужений артист України, колишній соліст гурту "Ватра" Ігор Богдан.  За час існування гурту музиканти “Нової Хвилі” відіграли сотні концертів, забав, танцювальних вечорів та весіль.  У 2010 році гурт “Нова Хвиля” став учасником Олімпійського концерту, який проводився в Українському Селі для спортсменів та членів української делегації.  У 2014 році гурт “Нова Хвиля” представляв українську громаду Ванкуверу на 17-му щорічному Європейському Фестивалі у місті Бурнабі (Грейт Ванкувер).

Гурт тричі брав участь у міжнародному пісенному фестивалі Фьюжин, який щорічно проводиться у місті Суррі (Грейт Ванкувер).  Гурт “Нова Хвиля” також займається благодійною діяльністю. Музиканти відіграли багато доброчинних концертів, усі зібрані кошти з яких були передані для допомоги Україні, яка уже 9 років веде героїчну боротьбу проти російської агресії.  У 2017 році до гурту приєдналася талановита професійна співачка з України Іванка Слупська. У музичному житті гурту розпочався новий етап.   На даний час творчість гурту знаходиться на етапі піднесення. “Нова Хвиля” успішно проводить концертну діяльність, записує нові пісні та відео кліпи.   За 17 років свого існування гурт “Нова Хвиля” пройшов цікавий, плідний та насичений творчий шлях.   Попереду нові пісні, концерти, творчі досягнення та успіхи.  

bottom of page